Etiketë: Video

kujtesaDco

Përjetimi i ri

KUJTESA, e themeluar në vitin 1995 si kompani pionere që ofronte shërbime të përgjithshme të IT me fokus në paisje kompjuterike, menjëherë pas luftës do të vazhdojë të mbajë reputacionin e njëjtë, tani duke themeluar kompaninë e parë në Kosovë që ofronte shërbime interneti dhe përmbajtje televizive, duke ju mundësuar një dritare të re ndaj […]