Për biznes

Kujtesa NET fuqizon biznesin tuaj

Me shumë lidhje ndërkombëtare me diversitet të plotë si në nivel fizik të linjave po ashtu edhe atë logjik, me qasje në disa Internet Exchanges dhe me një support të dedikuar nga network engineers me përvojë, Kujtesa është lider i ofrimit të shërbimeve të dedikuara për biznes.

Kujtesa NET ofron zgjidhje sipas nevojave të biznesit tuaj, pra çdo shërbim për biznes ka zgjidhje të dizajnuar për klientin ashtu që klienti të merr shërbimin që i duhet në mënyrën që i duhet.

Kujtesa NET ka staf me shumë përvojë në ofrimin e këtyre zgjidhjeve të personalizuara dhe të dizajnuara për kategori të ndryshme biznesi duke filluar nga bizneset e vogla e deri te korporatat, Institucionet Vendore dhe Ndërkombëtare, që po ashtu ka super ekipe teknike në Qendrën Operative të Rrjetit dhe në teren të cilët ofrojnë zgjidhjet më të mira, shpejta dhe logjike për shërbimin tuaj.

Duke përdorur teknologjitë e fundit për të ofruar shpejtësi dhe cilësi në shërbimet tona ne ofrojmë zgjidhje për shërbimet:

– Leased Lines – Dark Fiber dhe Wavelength
– DIA (Dedicated Internet Access) nga 10Mbps deri ne 50Gbps,
– VPN – L2VPN, L3VPN
– VoIP services – SIP/Trunk, 0800, 0900
– DTV Services – IP dhe DVB-C (permes STB ose CAM)
– Last Mile Backup permes Antenave Mikrovalore ose Fibër Optik,
– Collocations, Rack Units
– Zgjidhje sipas kërkesës për Firewall, Hotspot, WiFi, etj.

Me shërbime të dedikuara dhe simetrike duke alokuar tërë kapacitetin e kontraktuar të linjës, përmes fibrave optik, me përkrahjen më të mirë teknike në vend, Kujtesa NET është zgjidhja më e mirë për biznesin tuaj!

Për të përgatitur pakon e shërbimit për biznesin tuaj me çmimet më të volitshme në treg, kontaktoni njërin nga agjentet tanë të biznesit:

Shitja: business@kujtesa.com
Support: support@kujtesa.com