Pako test

Premium Pro
Internet + TV + SPort
29.50
në muaj
 • Internet deri në 500Mbps
 • Resiver me 270+ Kanale
 • Resiver Falas të Pakos Familjare
 • 26 Liga Sportive | 41 Kanale
 • Big Brother VIP Kosova
Premium Pro
Internet + TV + SPort
29.50
në muaj
 • Internet deri në 500Mbps
 • Resiver me 270+ Kanale
 • Resiver Falas të Pakos Familjare
 • 26 Liga Sportive | 41 Kanale
 • Big Brother VIP Kosova
Pako Familjare
Internet + TV + sport
21.00
në muaj
 • Internet deri në 150Mbps
 • Resiver me 220+ Kanale
Premium Pro
Internet + TV + SPort
29.50
në muaj
 • Internet deri në 500Mbps
 • Resiver me 270+ Kanale
 • Resiver Falas të Pakos Familjare
 • 26 Liga Sportive | 41 Kanale
 • Big Brother VIP Kosova
Premium Pro
Internet + TV + SPort
29.50
në muaj
 • Internet deri në 500Mbps
 • Resiver me 270+ Kanale
 • Resiver Falas të Pakos Familjare
 • 26 Liga Sportive | 41 Kanale
 • Big Brother VIP Kosova
Pako Familjare
Internet + TV + sport
21.00
në muaj
 • Internet deri në 150Mbps
 • Resiver me 220+ Kanale

bone oferten për veti

Plani i shërbimeve

Premium Pro
Internet + TV + SPort
29.50
në muaj
 • Internet deri në 500Mbps
 • Resiver me 270+ Kanale
 • Resiver Falas të Pakos Familjare
 • 26 Liga Sportive | 41 Kanale
 • Big Brother VIP Kosova
Premium Pro
Internet + TV + SPort
29.50
në muaj
 • Internet deri në 500Mbps
 • Resiver me 270+ Kanale
 • Resiver Falas të Pakos Familjare
 • 26 Liga Sportive | 41 Kanale
 • Big Brother VIP Kosova
Pako Familjare
Internet + TV + sport
21.00
në muaj
 • Internet deri në 150Mbps
 • Resiver me 220+ Kanale

  Abonohu

  Ju lutemi plotësoni informatat e më poshtme dhe njëri prej agjentëve tanë do të ju kontaktojë sa më parë.