Pako Familjare

Pako Familjare

Pako Familjare është pako e kompletuar për të gjithë Familjen, e cila ofron deri në 150Mbps shpejtësi të internetit dhe mbi 220 kanale ekskluzive kombëtare dhe ndërkombëtare, me filma, serialet dhe emisionet më të shikuara. Po ashtu, ofron edhe 3 Ligat Kombetare më të shikuara të Sportit në Kujtesa, ku po ashtu bën pjesë edhe kanalet e DigitAlb.

Ofertat për Pako Familjare: 1 Muaj 21.00€, 6 Muaj 105.00€, 12 Muaj 210.00€