fbpx

Pyetjet e shpeshta

0800 400 40

• Liga e Kampionëve
• Liga e Evropës
• Superliga Turke
• Copa del Rey
Kanalet televizive vendore të Kosovës gjithashtu ofrojnë ngjarje sportive të caktuara.

Platforma Kujtesa përfshin mbi 190 kanale televizive informative, argëtuese, dhe muzikore, kanale për filma, dokumentarë, dhe sport, si dhe kanale për të rritur.

Të gjitha kanalet nacionale dhe lokale të Kosovës që kanë sinjal HD transmetohen me sinjal HD. Po ashtu, të gjitha kanalet sportive KSport transmetohen me sinjal HD. Gjithsej 37 kanale.

Duhet të nënshkruani kontratë 12 mujore, ku pagesat mund ti bëni në baza mujore apo vjetore. Pagesat mund të bëhen në pikat shitese apo përmes bankave të ndryshme si Pro Credit, Raiffeisen, BKT, NLB, TEB, apo Banka Ekonomike.

• Ne zyret e Kujteses
• Wester Union
• Moneygram
• Posta e Kosovës

Nëse ju posedoni ndonjë nga kartelat bankare TEB Stardcard, BKT Prima apo Raiffeisen Bank, ju mund të realizoni pagesën përmes tyre. Kujtesa ka marrëveshje ekzistuese me këto banka. Ju do të paguani çdo muaj pa kamatë shtesë apo shpenzime tjera bankare. Kamatat dhe shpenzimet tjera bankare do të mbulohen nga Kujtesa.

• Pagesën për shërbimet e Kujtesës mund ta bëni çdo muaj përmes debitimit direkt nga xhirollogaria juaj, në datën e njejtë çdo muaj të dakorduar gjatë nënshkrimit të kontratës. Ju autorizoni bankën në të cilën keni xhirollogari personale për të realizuar pagesën mujore përmes transferit bankar automatik duke nënshkruar formularin përkatës në pikat e shitjes të kompanisë Kujtesa me rastin e nënshkrimit të kontratës për shërbime me kompaninë Kujtesa. Kujtesa përcjell dokumentacionin përkatës në bankën përkatëse përfshirë autorizimin e nënshkruar, letërnjoftimin dhe numrin e xhirollogarisë personale.

• Përparësitë e debitimit direkt përfshijnë çmimin më të volitshëm, mundësinë për të kursyer 54 Euro në vit, kursim në kohë dhe shpenzime duke mos patur nevojë për të vizituar pikat e shitjes të Kujtesës çdo muaj, si dhe shërbimet e pandërprera për 12 muaj rresht.

Po. Në platformën Kujtesa mund të lidhen më shumë se një aparat/resiver televiz. Pakot speciale përfshijnë lidhjet me një dhe dy aparate televizive. Për të lidhur tre apo më shumë aparate/resivere televizive, ju lutem na kontaktoni.

• Kujtesa ofron shërbime të internetit me shpejtësi prej 20 mbps, 40 mbps dhe 60 mbps. Wireless modemi vjen falas per kontrata 1 vjeçare. Gjithashtu edhe TV dhe kanalet e sportit janë të perfshira në çmim.
• Shërbimet për biznese te medha dhe optika e dedikuar ofrohen përmes pakove specifike sipas nevojave tuaja. Aty perfshihen shërbimet e internetit, televizionit dhe telefonisë fikse.
• Kontakto departamentin e biznesit për më shumë informata në numrin 038 400 400 ose business@kujtesa.com