Telefonia Fikse

Shërbimi i telefonisë fikse (TelTel) për amëvisëri ofrohet përmes modemit kabllor.

Me TelTel mund të bëni dhe pranoni thirrje në telefonin tuaj.

Varësisht nga regjioni, klientit i ndahet një numër telefonik me prefiksin përkatës: 038 - Prishtinë, 039 - Pejë, 029 - Prizren, 028 - Mitrovicë, 0390 - Gjakovë, 0280 - Gjilan dhe 0290 - Ferizaj.

Shërbimi i telefonisë TelTel ofrohet me kushte shumë të mira: Pa kosto të instalimit, pa parapagim mujor dhe tarifa shumë të favorshme:
- Thirrjet drejt numrave te Kujtesa Net dhe numrave 0800 - falas;
- Thirrjet drejt numrave tjerë fiks në Kosovë - 1 cent / min (Telekomi, IPKO fiks);
- Thirrjet drejt numrave mobil në Kosovë - 5 cent / min (Vala, Zmobile, Ipko, D3-Mobile, Zog-Mobile);
- Thirrjet jasht Kosovës - duke filluar nga 5 cent.

Shërbimi ofrohet me transparencë të plotë. Klienti mund të përciellë thirrjet e bëra në web-faqe. Për gjendjen e llogarisë thirri nga telefoni juaj numrin 1601.

Për më shumë: www.kujtesa.com/teltel

Sherbimeteinternetit (1)

Zgjedh pakon e duhur për ty

3 (3)

TelTel