Shërbimet e kombinuara

Shërbimet e kombinuara ofrohen përmes pakove specifike sipas nevojave të konsumatorëve dhe përfshijnë shërbimet e internetit dhe shërbimet e televizionit digjital.

Kujtesa ju mundëson që të keni Internetin me shpejtësinë e dëshiruar dhe kanalet televizive me apo pa ato sportive sipas dëshirës tuaj.

Shërbimet e telefonisë fikse poashtu mund të pëfshihen në shërbimet e kombinuara.

IMG_3133

Perfitoni nga ofertat e jashtezakonshme në Kujtesa duke na thirrur FALAS ne 0800 22 559 apo duke na kontaktuar ne uebsajt.