Shërbimet e kombinuara

Shërbimet e kombinuara ofrohen përmes pakove specifike sipas nevojave të konsumatorëve dhe përfshijnë shërbimet e internetit dhe shërbimet e televizionit digjital.

Kujtesa ju mundëson që të keni Internetin me shpejtësinë e dëshiruar dhe kanalet televizive me apo pa ato sportive sipas dëshirës tuaj.

Shërbimet e telefonisë fikse poashtu mund të pëfshihen në shërbimet e kombinuara.

Sherbimetekombinuara

Zgjedh pakon e duhur për ty

HD MAX Sprint

HD MAX Sprint

15 (1)

HD MAX Sprint+

HDMAX Bonus

HDMAX Bonus

HDMAX Bonus-PLUS

HDMAX Bonus+

HDMAX Smart

HDMAX Smart

HDMAX Smart-PLUS

HDMAX Smart+

sport-bonus

HDSport Bonus

bonusplus

HDSport Bonus+

smart

HDSport Smart

smart+

HDSport Smart+