Pikat e Shitjes

Kujtesa Prishtinë

Rr. Ukshin Hoti, #33
10030 Prishtinë
Administrata: 038 400 000 (Administrata)
Përkrahje teknike: 038 400 400 • PA PAGESË: 0800 22559

Kujtesa Gjilan

Rr: "Medlin Olbrajt" p.n.
60000 Gjilan
0280 440 999 • 0280 310 005 (Administrata)
0280 440 666 • 0280 310 005 (Përkrahje teknike)

Kujtesa Pejë

Rr: "Mbretëresha Teutë" p.n
30000 Pejë
+381 (0)39 / 434 - 444 (Administrata)
+381 (0)39 / 424 - 544 (Përkrahje teknike)

Kujtesa Prizren

Rr: "Rrasat e Kosharës" n:40
20000 Prizren, Kosovë
049 386 086; 049 370 371 (Administrata)
045 100 329 (Përkrahje teknike)

Kujtesa Vushtrri

Rr: "Dëshmorët e Kombit" p.n
42000 Vushtrri
045 100 357 (Administrata)
045 500 229; 028 140 777,028 573 357,028 573 352,028 140 888 (Përkrahje teknike)

Kujtesa Therandë

Rr: “Brigada” p.n.,123, 23000 Therandë
045 100 401 (Administrata)
045 100 417; 045 100 354 (Përkrahje teknike)

Kujtesa Ferizaj

Rr: “12 Qershori” p.n., 70000 Ferizaj
045 100 383 (Administrata)
045 100 336 (Përkrahje teknike)

Kujtesa Gjakovë

Rr: "Nëna Tereze" p.n
50000 Gjakovë, Kosovë
+381 (0)390 / 330 - 999 (Administrata)
+381 (0)390 / 322 - 666 (Përkrahje teknike)

Kujtesa Podujevë

Rr: “Skenderbeu” p.n., 11000 Podujevë
038 407 999; 038 407 666 (Administrata)
045 100 385 (Përkrahje Teknike)

Kujtesa Mitrovicë

Rr: “Pajazit Boletini”, nr. 18, 40000 Mitrovicë
028140999; 028534901 (Administrata)
028 534 902; 028 140 666 (Përkrahja Teknike)

Kujtesa Deçan

Rr: “Dëshmorët e Kombit” p.n., 51000 Deçan
045 100 398 (Administrata)
045 100 398 (Përkrahja teknike)

Kujtesa Dragash

Rr: “Rruga Dëshmorëve” p.n., 22000 Dragash
045 671 357; 045 666 275 (Administrata)
045 671 357; 045 666 275 (Përkrahja teknike)

Kujtesa Drenas

Rr: “Skenderbeu” p.n., 13000 Drenas
045 100 404; 044 979 000 (Administrata)
044 979 000 (Përkrahja teknike)

Kujtesa Hani Elezit

Rr: “Dëshmorët e Kombit” p.n., 70000 Ferizaj
045 500 432 (Administrata)
045 500 432 (Përkrahja teknike)

Kujtesa Istog

Rr: “Lidhja Prizrenit”, nr. 140, 31000 Istog
044 326 663; 049 326 663 (Administrata)
045 503 950 (Përkrahja Teknike)

Kujtesa Llapushnik

Rr:”Rruga Pejës” p.n., 13000, Drenas.
045 100 436 (Administrata)
045 669 001 (Përkrahja teknike)

Kujtesa Klinë

Rr: “Abedin Rexha” p.n., 32000 Klinë
045 100 457 (Administrata)
045 100 458 (Përkrahja teknike)

Kujtesa Kaçanik

Rr: “Emin Duraku (Qamil Ilazi)” p.n., 71000 Kacanik
045 500 434 (Administrata)
045 500 427 (Përkrahja teknike)

Kujtesa Shtime

Rr: “Tahir Sinani” p.n., 72000 Shtimje
045 100 402 (Administrata)
0290 170 998 (Përkrahja teknike)

Kujtesa Rahovec

Rr: “Sylejman Vokshi” p.n., 21010 Rahovec
029 276 276; 045 100 410; 044 137 321 (Administrata)
045 100 409 045 100 416 (Përkrahja teknike)

Kujtesa Malishevë

Rr: “Fshati Bellani” p.n., 24000, Malishevë
045 694 465 (Administrat)
049 839 308; 045 694 465 (Përkrahja teknike)

Kujtesa Viti

Rr: “Dëshmorët e Vitisë” p.n., 61000 Viti
0280440998 (Administrata)
044 771 000 (Përkrahja teknike)