Teltel

Shërbim i telefonisë fikse (TelTel) për amëvisëri ofrohet përmes kabllit të internetit. Varësisht nga regjioni, numri telefonik ka prefiksin: 038, 039, 029, 028, 0390, 0280 dhe 0290. Klientit i ofrohen tarifat më të lira në treg, thjeshtësi, si dhe shumë funkcione shtesë dhe transparencë të plotë nëpërmjet sistemit online.

TelTel ofron thirrje falas brenda rrjetit Kujtesa Net në gjithë Kosovën. Thirrjet drejt rrjeteve mobile (Vala, Zmobile dhe Ipko/D3/Zog-Mobile) kushtojnë vetëm 5 cent për minutë. Thirrjet drejt TiK apo IPKO fiks janë vetëm 1 cent. Thirrjet drejt EU, Zvicër*, USA, etj. fillojnë nga 5 cent. (* vetem fiks).

3 (3)

Perfitoni nga kjo oferte e jashtezakonshme duke na thirrur FALAS ne 0800 22 559 apo duke na kontaktuar ne uebsajt.