Telefonia fikse

Kujtesa ofron shërbimet e telefonisë fikse përmes TelTel Biz që është shërbim telefonik i dedikuar për biznese. Përveç shërbimeve tradicionale telefonike, ofrohen edhe: Linja 0800, VirtualPBX, si dhe shumë funksione shtesë, si: Sekretari automatike, VoiceMail, etj.

Thirrjet brenda rrjetit Kujtesa në tërë territorin e Kosovës janë falas. Thirrjet tjera janë me çmime shumë të volitshme: Vala / Zmobile – 5 cent, TiK, IPKO fiks – 1 cent, EU, Zvicër, SHBA, etj – 5 cent, etj.

Telefoni fiks wireless apo i thjeshtë lidhet me modemin tuaj dhe mundëson shërbimet Call waiting, call forwarding dhe phone book. Një numër i njërit nga më se 100 shteteve mund të përcillet në numrin tuaj. Poashtu, ju keni qasje në listën e thirrjeve dhe shpenzimeve në webfaqen tonë.

Për më shumë informata mund të na kontaktoni përmes business@www.kujtesa.com/ apo +381 (0)38 22 55 99 dhe do të merrni përgjigje të shpejtë në kërkesën tuaj.

IMG_3101

Perfitoni nga ofertat e jashtezakonshme në Kujtesa duke na thirrur FALAS ne 0800 22 559 apo duke na kontaktuar ne uebsajt.