Shërbimet e kombinuara

Shërbimet e kombinuara për biznese ofrohen përmes pakove specifike sipas nevojave të klientëve dhe përfshijnë shërbimet e internetit dhe shërbimet e televizionit digjital.

Kujtesa ju mundëson që të keni Internetin me shpejtësinë e dëshiruar dhe kanalet televizive me apo pa ato sportive sipas dëshirës tuaj.

Shërbimet e telefonisë fikse poashtu mund të pëfshihen në shërbimet e kombinuara.

Na kontaktoni sot përmes business@www.kujtesa.com/ apo +381 (0)38 22 55 99 dhe merrni përgjigje të shpejtë në kërkesën tuaj.

IMG_3133

Perfitoni nga ofertat e jashtezakonshme në Kujtesa duke na thirrur FALAS ne 0800 22 559 apo duke na kontaktuar ne uebsajt.