Shërbimet e kombinuara

Shërbimet e kombinuara për biznese ofrohen përmes pakove specifike sipas nevojave të klientëve dhe përfshijnë shërbimet e internetit dhe shërbimet e televizionit digjital.

Kujtesa ju mundëson që të keni Internetin me shpejtësinë e dëshiruar dhe kanalet televizive me apo pa ato sportive sipas dëshirës tuaj.

Shërbimet e telefonisë fikse poashtu mund të pëfshihen në shërbimet e kombinuara.

Na kontaktoni sot përmes business@www.kujtesa.com/ apo +381 (0)38 22 55 99 dhe merrni përgjigje të shpejtë në kërkesën tuaj.

Sherbimetekombinuara

Zgjedh pakon e duhur për ty

HD MAX Sprint

HD MAX Sprint

HD MAX Sprint-PLUS

HD MAX Sprint+

HDMAX Bonus

HDMAX Bonus

HDMAX Bonus-PLUS

HDMAX Bonus+

HDMAX Smart

HDMAX Smart

HDMAX Smart-PLUS

HDMAX Smart+

sport-bonus

HDSport Bonus

bonusplus

HDSport Bonus+

smart

HDSport Smart

smart+

HDSport Smart+